Kunnan ostolaskudata 7-12/2023

Kunnan ostolaskudata vuoden 2023 jälkimmäiseltä puolivuodelta on julkaistu Avoindata.fi-palvelussa. 

Ostolaskudatan julkaiseminen on kunnille vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Kunta toimii verovaroin, joten ostolaskujen julkaiseminen lisää toiminnan ja kunnan talouden läpinäkyvttä. Maskussa ostolaskudata on julkaistu vuoden 2023 alusta saakka, valtuustoaloitteen pohjalta. 

Ostolaskut ovat toimittajalta saatavia laskuja, jotka kohdistuvat hankittuun tuotteeseen, investointiin tai palveluun. Ostolaskut ovat lähtökohtaisesti julkista viranomaisen tietoa, ja siksi niistä saatetaan tehdä tietopyyntöjä.

Ostolaskudatan avaamisen katsotaan mm.:

  • edistävän kunnan avoimuutta ja vahvistaa siten demokratiaa,
  • tukevan kunnan kustannustietoista toimintatapaa, ja
  • edesauttavan kunnan oman toiminnan suunnittelua ja johtamista.

Lisätietoja ostolaskudatan julkaisun perusteista löydät täältä.

Voit ladata koko aineiston Excel-tiedostona Avoindata.fi-palvelussa

Lisätietoja
Jenni Sipilä
Talous- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 044 7388 320
jenni.sipila@masku.fi