LSJH ottaa käyttöön yhdenmukaiset jätelajikuvakkeet ja termit helpottamaan lajittelua kotona

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella otetaan kesällä käyttöön uudet jätelajikuvakkeet eli piktogrammit. Samalla sekalaisen kotiroskapussin nimi muuttuu polttokelpoisesta jätteestä sekajätteeksi ja LSJH:n kierrätyspisteistä aletaan käyttää nimitystä LSJH-ekopiste. Muutoksilla halutaan helpottaa asukkaiden tekemää jätteiden lajittelua ja yhtenäistää jätehuollon viestintää.

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella otetaan tänä kesänä käyttöön uudet jätelajeja kuvaavat piktogrammit eli jätelajikuvakkeet. Pohjoismaisena sekä kansallisena yhteistyönä valmistellut kuvakkeet yhtenäistävät jätelajikuvastoa ja helpottavat näin asukkaiden tekemää jätteiden syntypaikkalajittelua. Samalla ne luovat jätekatoksiin ja pihoille yhtenäisen, harmonisen ilmeen.

Helpotusta lajitteluun tavoitellaan myös termiuudistuksella: heinäkuun 1. päivänä voimaan astuvien uusien jätehuoltomääräysten myötä alueella luovutaan vuoden siirtymäajan kuluessa termistä polttokelpoinen jäte ja korvataan se valtakunnallisesti yleisemmässä käytössä olevalla termillä sekajäte.

Kumpikin edellä olevista termeistä viittaa energiana hyödynnettävän sekalaisen kotiroskapussin sisältöön, mikä jää jäljelle, kun kaikki lajiteltavissa oleva on lajiteltu. Lisäksi LSJH:n kierrätyspisteet muuttuvat LSJH-ekopisteiksi eli jatkossa lajitellaan ekopisteillä, oli kyse sitten LSJH:n tai Ringin keräyspisteestä.

– Tavoitteena on, että kaikkialla Suomessa sekä termit että kuvakkeet olisivat samanlaiset, jotta asukkailla olisi helpompi toimia reissatessaan esimerkiksi kodin ja toisen jäteyhtiön toimialueella olevan kesämökin välillä, toteaa LSJH:n ympäristökasvatuksen ja jäteneuvonnan palvelupäällikkö Katariina Humalamäki.

Kuvakkeet käyttöön ensimmäiseksi taloyhtiöissä

Kansallisen piktogrammihankkeen pyrkimyksenä on ollut yhtenäistää Suomessa käytettävä jätelajikuvakkeisto. Kuntien jätelaitosten kattojärjestön Suomen Kiertovoima ry KIVOn johdolla valmistellut uudet kuvakkeet perustuvat alun perin Tanskassa kehitettyyn pohjoismaiseen piktogrammijärjestelmään.

KIVO on suositellut, että sen jäsenet ottavat piktogrammit käyttöön vuoteen 2030 mennessä. LSJH on ensimmäisten suomalaisten jäteyhtiöiden joukossa ottamassa uudet kuvakkeet käyttöön jo nyt.

– Ensimmäisenä niihin voi törmätä taloyhtiöissä, joihin toimitamme uuden jätelain myötä LSJH:n kuljetusvastuulle kesän ja syksyn aikana siirtyviä pakkausjätteiden keräysastioita. Astian kylkeen ja kanteen tulevat tarrat sisältävät hyvin erottuvan, jätelajille määritellyn värin mukaisen kuvakkeen lisäksi jätelajin nimen sekä lajitteluohjeen, Humalamäki kertoo.

Koska LSJH:n vastuulla on tuhansittain keräysastioita eri puolilla Lounais-Suomea, kestää astiatarrojen vaihtuminenkin pitkään. Jätelajikuvakkeet tulevatkin todennäköisesti nopeimmin tutuiksi asukkaille LSJH:n verkkosivuilta sekä seinäkalenterin ja Huomiselle-asukaslehden välissä jaettavista lajitteluohjeista.

Kuvakkeet ohjaavat jätteen oikeaan keräysastiaan

Tulevaisuuden visiona on, että pohjoismaisen mallin mukaiset kuvakkeet löytyisivät myös tuotepakkauksista. Käytäntö helpottaisi jätteen tietä oikeaan keräysastiaan.

– Kun pakkauksissa ja jäteastioissa on samanlainen kuvake, ei asukkaan tarvitsisi arvailla, mihin jäteastiaan pakkaus lajitellaan, Humalamäki selventää.

Kuvakkeiden suunnittelutyöhön osallistuivat 23 kunnallisen jätelaitoksen lisäksi kaikki pakkaustuoteyhteisöt, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, sähkölaitteiden vastuutoimija SERTY, lyijyakkujen vastuutoimija Akkukierrätys Pb, Lassila & Tikanoja Oyj, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, jäteastiavalmistaja Molok Oy, UFF, SPR Kontti, ISS Palvelut Oy, Omakotiliitto, Kuluttajaliitto sekä ympäristöministeriö. Tavoitteena on, että nyt kaikissa Pohjoismaissa käyttöönotetut kuvakkeet voisivat toimia mallina myös muulle Euroopalle.

Lisätiedot:

Katariina Humalamäki
Palvelupäällikkö, ympäristökasvatus- ja jäteneuvonta
katariina.humalamaki@lsjh.fi
Puh. 02 727 6825

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Tarjoamme palveluita myös kuntien kiinteistöille. Toimialueella asuu noin 440 000 asukasta, vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 40 000. Yhtiön tavoitteena on pienempi kuorma huomiselle!

Liitteet