Koirien uittopaikka käyttökiellossa. Vieraslajiongelma laajenee: Kiehkuravesiruttoa ja aurinkoahventa havaittu uudessa lammessa Maskussa

Maskussa sijaitsevasta lammesta on löytynyt Pohjois-Amerikasta peräisin olevaa vieraslajikasvia kiehkuravesiruttoa (Elodea nuttallii). Tämä akvaariolajina käytetty, uposlehtinen vesikasvi kuuluu EU:n vieraslajiluetteloon eli se on säädetty haitalliseksi koko EU:n alueella. Voimakkaana kilpailijana kiehkuravesirutto voi vallata tilaa alkuperäislajistolta. Lisäksi se voi huonontaa vedenlaatua ja aiheuttaa merkittäviä muutoksia vesistöjen eliöyhteisöissä. Ihmiselle siitä ei ole vaaraa, mutta sen massakasvustot heikentävät vesistön virkistyskäyttöä. Kiehkuravesirutto lisääntyy kasvullisesti pienestäkin kasvinpalasta ja voi levitä tahattomasti lintujen, veneiden ja kalastusvälineiden mukana. Aiemmin tätä lajia on havaittu kolmessa muussa varsinaissuomalaisessa lammessa.

”Kiehkuravesirutto on levinnyt lampeen todennäköisimmin tahallisesti ihmisen levittämänä, mahdollisesti akvaariosta.”, kertoo Maskun kunnan ympäristösihteeri Marika Karulinna. Lammesta on löydetty myös akvaariokalana tunnettu aurinkoahven (Lepomis gibbosus), joka sekin on EU:ssa haitalliseksi säädetty vieraslaji. Myös aurinkoahven on aggressiivinen kilpailija elinympäristössään, ja se on muodostanut vieraslajina pysyviä ja vaikeasti hävitettäviä kantoja. ”Sekä kiehkuravesirutto että aurinkoahven uhkaavat syrjäyttää lammen alkuperäislajiston.” Karulinna täydentää.

EU:ssa tai kansallisesti haitalliseksi säädettyä vieraslajia koskevat monet kiellot, eikä niitä saa tuoda maahan, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa tai myydä. Lisäksi kaikkia vieraslajeja koskee lain mukainen ympäristöön päästämisen kielto. Lajeja ei tule levittää edes omaan pihalampeen, sillä lajit voivat edelleen levitä esimerkiksi lintujen välityksellä.

Vieraslajien leviämisen estämiseksi lampi on nyt käyttökiellossa. Myös koirien uittaminen lammessa on kielletty. Alueen kaikkien vesistöjen virkistyskäyttäjiä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota kasviosien poistamiseen mahdollisista vesikulkuneuvoista, rantaleluista tai eläimistä kiehkuravesiruton leviämisen estämiseksi. Vesistöstä toiseen siirryttäessä tulee huolehtia, että kasvinosia ei siirry toiseen vesistöön. Myös muissa lähialueen vesistöissä selvitetään tarkemmin kiehkuravesiruton ja muiden vieraslajien esiintymistä.

Uusista havainnoista tulee ilmoittaa vieraslajit.fi-sivustolla kuvan kera.