Tarjouskilpailu – Riviera AKR

Havainnekuva Rivieran lounaisosan tonttien sijainnista

Maskun kunta luovuttaa tarjouskilpailulla ammattirakentajille neljä AKR (asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue) tonttia.

Tontit luovutetaan ammattirakentajille tarjouskilpailun perusteella. Pohjahintana tarjouskilpailussa kaikilla tonteilla on 25 €/m2. Tontin vuosivuokra on 5% pääoma-arvosta.  

Kunnan tavoitteena on tonttien nopea toteutuminen, sekä laadukas suunnittelu ja rakentaminen. 

Kaikilla tonteilla on minimi rakentamisvelvoite 1200 m2, siten että käyttöönottokatselmus on suoritettu hyväksytysti viimeistään kolmen vuoden kuluttua luovutuksesta. Luovutuksen muut ehdot on esitetty liitteenä olevissa vuokrasopimuksessa ja kauppakirjassa.

Kunta pidättää oikeuden pyytää lisäselvityksiä ja tarjouksia, sekä hylätä kaikki tarjoukset.

Sitovat kirjalliset tarjoukset tulee jättää viimeistään 31.7.2024 klo 16:00 sähköisellä lomakkeella

Tarjouksessa on tarjottavan hinnan lisäksi esitettävä tontille suunniteltu asumisen konsepti, sisältäen suunnitellun talotyypin ja asuntojen määrän.

SIJAINTI

Kaikki kohteet sijaitsevat Rivieran lounaisosan asemakaava-alueella, Kankaisten Golfkentän ja Pirttimäen asuinalueen läheisyydessä. Lainvoimaisessa asemakaavassa kortteleiden tyypiksi on määritetty AKR – Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

KOHTEET

Kohde 1. Kortteli 502 – AKR

Kohde luovutetaan kokonaisuutena, joka muodostuu kahdesta kiinteistöstä.

Kiinteistö

Kiinteistötunnus

Pinta-ala m2

Rak.oikeus k-m2

Tontti 502/1

481-415-1-466

3760

 

Maskun Postirinne

481-415-1-498

14028

 

Yhteensä

 

17788

9200

Kohde 2. Kortteli 503  – AKR

Kiinteistö

Kiinteistötunnus

Pinta-ala m2

Rak.oikeus k-m2

Tontti 503/1

481-415-1-467

10476

4400

Kohde 3. Kortteli 504  – AKR

Kiinteistö

Kiinteistötunnus

Pinta-ala m2

Rak.oikeus k-m2

Tontti 504/1

481-415-1-472

6210

1600

Kohde 2. Kortteli 505  – AKR

Kiinteistö

Kiinteistötunnus

Pinta-ala m2

Rak.oikeus k-m2

Tontti 505/1

481-415-1-473

13354

3600

Lisätietoja

Janne Muikkula
Maankäyttöpäällikkö
Puh. 044 7388 295
janne.muikkula@masku.fi