Valtti-ohjelmalla harrastamisen mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Suomen Paraolympiakomitean koordinoiman Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Haku 2023 Valtti-ohjelmaan on avoinna 30.4. asti! Valtti (paralympia.fi)

Valtti ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, jotka eivät vielä ole löytäneet sopivaa liikuntaharrastusta. Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. Joissain tapauksissa yksittäisellä lapsella tai nuorella voi olla kaksikin Valttia.

15–20 % lapsista ja nuorista on vammaisia tai erityistä tukea tarvitsevia ja nämä lapset osallistuvat liikuntaan vähemmän ja harvemmin, kuin vammattomat ja vain pieni osa heistä liikkuu ja harrastaa urheiluseurassa muiden kanssa. Syitä ovat soveltuvien ohjelmien, harrastuspaikkojen ja tiedon puute. Vammaiset lapset eivät tiedä mikä laji tai liikuntamuoto heille soveltuu, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja voiko toimintaan mennä mukaan.

Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään oman harrastuksen, jossa Valtti-tukihenkilö toimii saattajana harrastuksen pariin. Valtti-ohjelma toimii yhteistyössä perheiden, oppilaitosten, kaupunkien liikuntatoimien ja urheiluseurojen kanssa. Suosituimpia lajeja ovat olleet uinti, jalkapallo, keilailu, kuntosali, koripallo, ratsastus, kamppailulajit, tanssi ja voimistelu. Palautteen perusteella 54 % osallistujista on löytänyt Valtti-ohjelman avulla harrastuksen ja Valtti on lisännyt liikkumista 61 %:lla osallistujista.

Valtti-ohjelman hakijat voivat olla 6–23-vuotiaita lapsia ja nuoria. Ensisijalla ovat hakijat, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja joilla ei entuudestaan ole säännöllistä liikuntaharrastusta.

Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin, joka toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana.