huhti 252017
 

 

 

 

Työavain: 137646

 

Työn luonne: Kokoaikatyö
Haku päättyy: 10.5.2017 15:00

 

Työsuhteen kesto: Vakinainen, Määräaikainen

 

Palkka: KVTES:n mukaan

 

Työ alkaa: 1.8.2017

 

 

Työn kuvaus

Maskun kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana viisi toistaiseksi voimassaolevaa lastentarhanopettajan työsuhdetta 1.8.2017 alkaen sekä yksi lastentarhanopettajan sijaisuus ajalle 1.8.2017 – 31.5.2018

Lastentarhanopettajan työsopimussuhteessa on pätevyysvaatimuksena vähintään kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautuneet opinnot (vähintään 60 opintopistettä), L 272/7 §, A 608/1 § tai siirtymäsäännös L 272/15 § mukaiset tutkinnot. Kahdessa työsuhteessa edellytetään lisäksi esiopetuspätevyyttä ja toiveena myös muissakin.

Ennen työsuhteen alkamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja rikostaustaote. Työsuhteet täytetään noudattaen neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Täytä hakemus osoitteessa www.kuntarekry.fi tai postita hakemus osoitteeseen Maskun kunta, varhaiskasvatus- ja opetustoimisto, Hallintotie 2, 21250 Masku. Hakemuksien tulee olla perillä viimeistään 10.5.2017 klo 15.00.

Organisaation kuvaus

Masku on entisistä Askaisten, Lemun ja Maskun kunnista kuntaliitoksella 1.1.2009 muodostettu noin 10 000 asukkaan kunta, joka sijaitsee Varsinais-Suomen rannikolla hyvien kulkuyhteyksien varrella, vain reilun parinkymmenen kilometrin päässä Turusta. Masku on kuitenkin oma, vireä yhteisönsä: se tarjoaa asukkailleen kaiken, mitä tarvitaan laadukkaaseen arkeen. http://www.masku.fi/

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa vt. varhaiskasvatusjohtaja Eija Luotonen, eija.luotonen(at)masku.fi tai 044-7388 355.

huhti 132017
 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § edellyttämällä tavalla pidetään julkisesti nähtävillä ajalla 13.4.–15.5.2017 Maskun kunnanvirastossa viraston aukioloaikoina Matalluodon ranta-asemakaavan muutosehdotus.

Matalluodon saari sijaitsee Naantalinaukolla, Maskun ja Naantalin vesirajan lähellä entisen Lemun kunnan alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on yhden olemassa olevan rakennuspaikan siirto. Uusia rakennuspaikkoja ei tule lisää.

Kaavaehdotus on myös nähtävissä kunnan internetsivuilla www.masku.fi/kaavoitus.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitettuna Maskun kunnanhallitukselle, osoite Keskuskaari 3, 21250 Masku.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Jukka Niemeläinen, puh. 02 4388 231.