Vastaavat työnjohtajat

Hankkeeseen nimettävät vastaavat työnjohtajat määritellään lupapäätöksessä. Vastaavien työnjohtajien hakemukset tehdään ePermit sähköiseen asiointipalveluun. 

Vastaavien työnjohtajien tehtävät ja vaativuusluokat on määritelty valtioneuvoston asetuksissa ja ohjeissa.

Vastaavien työnjohtajien hakemukset tehdään ePermit asiointipalveluun palvelun kautta. Mikäli vastaava työnjohtaja ei ole aikaisemmin toiminut Maskun kunnassa hakemukseen tulee liittää myös tutkintotodistukset, sekä ansio- tai referenssiluettelo.

Vastaava työnjohtaja

Milloin lupapäätöksen ehtona on niin määrätty, on rakennuttajan ennen rakennustyöhön ryhtymistä haettava hyväksyminen vastaavalle työnjohtajalle.

Hakemukset käsittelee rakennustarkastaja.

Vastaava työnjohtaja huolehtii rakennuttajan edustajana rakennustyön suorittajalle maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetun valvonta- ja tarkastusvastuun noudattamisesta. Vastaava työnjohtaja tilaa kaikki lupapäätöksessä määritetyt katselmukset sekä on mukana niissä.

Vastaavan työnjohtajan on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Kopio tarkastusasiakirjasta luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusviranomaiselle.

Rakennuttaja voi sen lisäksi sopia hänen kanssaan myös muista töiden johtamiseen ja valvontaan kuuluvista tehtävistä.

KVV- ja IV työnjohtaja

Milloin rakennustoimenpide sisältää kvv- tai iv-töitä on lupapäätöksen pantu ehto kvv- ja/tai iv-työnjohtajan hyväksyttämisestä. Työnjohtajan pätevyysvaatimus määräytyy työn laajuuden ja vaativuuden mukaan. Hakemukset tehdään ePermit asiointipalvelun kautta. Hakemukset käsittelee rakennustarkastaja.

Kvv- ja iv-työnjohtajan on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Kopio tarkastusasiakirjasta luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.