Sijaintimittaukset

Kaikki rakennukset tai rakennelmat merkitsee ja mittaa Infralinja Oy ja ne tilataan suoraan Infralinja Oy:ltä, josta tiedot tulevat rakennusvalvontaan. Lupakuvat  toimitetaan dwg-kuvina sami.laine(at)infralinja.fi .

Tulevan rakennuksen paikalta tulee poistaa puusto ennen maastoon merkinnän suorittamista. Rakennuksen merkinnän toimitusaika on noin viikko. Maskussa on käytössä N60-korkeusjärjestelmä. Haja-asutusalueella rakennuksen paikan ja korkeuden merkitsee  pääsuunnittelija/vastaava työnjohtaja toimenpidelupien osalta.

Sijaintikatselmus tulee tilata silloin kun rakennuksen perustustyön tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on valmis.

Sijaintikatselmuksen mittauspöytäkirja toimitetaan asiakkaalle, jonka tulee lisätä se viipymättä lupapisteeseen.

Infralinja Oy
Sami Laine
Puh. 040 5888 100
sami.laine(at)infralinja.fi