Tarkastukset

Rakennus-, toimenpide-, maisematyöluvassa on määritetty hankkeeseen vaadittavat tarkastukset ja katselmukset.

Vastaava työnjohtaja tilaa kaikki lupapäätöksessä määritetyt katselmukset sekä on mukana niissä.

Vastaavien työnjohtajien tarkastusasiakirjoissa on esitetty vastaavien työnjohtajien suorittamat tarkastukset.

Viranomaistarkastukset ja katselmukset

Aloituskokous

 • Omakotitaloa rakennettaessa pidetään aloituskokous. Muita rakennuksia rakennettaessa ei sitä tarvitse järjestää. Rakennustarkastaja suorittaa aloituskokouksen luvan saamisen jälkeen ja paikalla tulee olla hankkeeseen ryhtyvä, vastaava mestari ja pääsuunnittelija.
 • Aloituskokouksessa käydään läpi hankkeen osapuolet sekä rakentamiseen ja lupa-asioihin liittyviä asioita. Aloituskokouksessa puheenjohtajana toimii rakennustarkastaja ja sihteerinä vastaava työnjohtaja tai muu yhdessä sovittu hankkeeseen kuuluva henkilö.
 • Aloituskokouspöytäkirja tulee toimittaa ePermit palveluun

Aloitusilmoitus

 • Aloitusilmoitus tehdään  rakennusvalvontaan puhelimitse tai sähköpostilla joko toimistosihteerille tai rakennustarkastajalle
 • Aloitusilmoitusta ei voi tehdä ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta

Sijainnin merkitseminen (Infralinja Oy)
● Kaikki rakennukset tai rakennelmat merkitsee ja mittaa Infralinja Oy ja ne tilataan suoraan Infralinja Oy:ltä, josta tiedot tulevat rakennusvalvontaan. 
● Lupakuvat  toimitetaan dwg-kuvina sähköpostitse sami.laine(at)infralinja.fi .
● Tulevan rakennuksen paikalta tulee poistaa puusto ennen maastoon merkinnän suorittamista.
● Rakennuksen merkinnän toimitusaika on noin viikko.
● Maskussa on käytössä N60-korkeusjärjestelmä.
● Haja-asutusalueella toimenpidelupien osalta rakennuksen paikan ja korkeuden merkitsee  pääsuunnittelija/vastaava työnjohtaja.

Infralinja Oy
Sami Laine
Puh. 040 5888 100
sami.laine(at)infralinja.fi

Sijaintikatselmus (Infralinja Oy)

Rakennekatselmus
● Kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä, pyydetään rakennekatselmus rakennusvalvonnasta.
● Vastaava työnjohtaja huolehtii että rakennesuunnitelmat ovat tarkastuksessa nähtävillä.

Osittainen loppukatselmus ( rakennuksen-käyttöönoton-tarkastuslista )
● ts. käyttöönottokatselmus
● tarkastuksessa tulee olla nähtävillä kaikki lupaehdoissä määritellyt dokumentit ja mittaukset
● työnjohtajien tarkastusasiakirjat
● verotodistus

Loppukatselmus
● Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta, kun rakennus on valmis ja pihat siivottu, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä.

Loppukatselmuksen hyväksymisen edellytyksenä on että kaikki luvassa mainitut rakennustyönaikaiset katselmukset sekä dokumentit on toimitettu. Loppukatselmuksessa tarkastetaan että kaikki lupaehdot on täytetty ja tarkastusasiakirjan mukaiset tarkastukset on työnjohtajien osalta suoritettu.

Yleisimmät luvassa määritellyt tarkastukset ja katselmukset, (ei viranomaiskatselmukset)

 • Aloittamisilmoitus
  • ilmoitus rakennusvalvontaan
 • Pohjakatselmus, vtj tarkastaa
 • Perustuskatselmus, vtj tarkastaa
 • Hormikatselmus, vtj tai nuohooja tarkastaa
 • Rakennekatselmus vtj. tarkastaa
 • Vesijohtojen painekoe
 • Sähkötöiden mittauspöytäkirja
 • Ilmanvaihdon säätö- ja mittauspöytäkirja
 • Ilmanpitävyysraportti, ilmavuotoluku alle 4
 • Erityinen palotarkastus
 • Verotodistus esitettävä