Stenbergan – Teinperin linna

Stenbergan linnavuori

©tallaaja

Perimätiedon mukaan Stenbergan eli Teinperin linnavuori oli nunnain aikainen, eli se olisi liittynyt birgittalaisluostarin varhaisempiin vaiheisiin Suomessa. Linnavuori on noin 70 metriä pitkä ja 60 metriä leveä, ja sen korkeus on noin 10 metriä merenpinnasta. Stenbergan kartano mainitaan
ensimmäisen kerran v. 1398, jolloin sen omistaja Jaakko Aabrahaminpoika Djäkn lähti maanpakoon.

©tallaaja

Kartano oli ilmeisesti olemassa jo 1300-luvun puolivälissä. Valtaneuvosto lahjoitti kartanon Suomeen perustettavalle birgittalaisluostarille 1430-luvulla, ja luostari omisti sen vuoteen 1556 saakka, jolloin se palautettiin uskonpuhdistuksen yhteydessä kruunulle.

©tallaaja

Juhani Rinne teki Stenbergan linnavuorella argeologisia tutkimuksia v.1908. Niiden perusteella näytti siltä, että linnavuorella on sijainnut ainakin 1200-luvulla harmaakivinen linna, jossa on ollut kaksi tornia. Toinen niistä sijaitsi kallion luoteispäässä ja oli kooltaan 13X13 metriä. Toinen torni sijaitsi puolestaan kaakkoispäässä ja oli ulkomitoiltaan 9×7 metriä.Seinien paksuus oli kaivausten perusteella noi kaksi metriä. Rauniot osoittivat, että linnassa oli tehty viimeistään 1300-luvulla laajoja korjaustöitä, joiden yhteydessä oli käytetty rakennusmateriaalina tiiltä.

Rinne oletti, että linna olisi rakennettu jo 1100-luvulla Nousiaisten
piispankirkon etuvarustukseksi rannikolle tai peräti piispanlinnaksi. Sittemmin Stenbergaa on pidetty pikemminkin 1200-luvulla rakennettuna linnoitettuna kruununkartanona.Stenbergan linnan tuhoutumisesta ei ole luotettavia tietoja.Se on tapahtunut ilmeisesti vuosien 1438 ja 1556 välillä.Myös häviämisen syy on tuntematon, mutta luostarin rakentamisella saattaa olla yksi tekijä kartanolinnan tuhoutumiseen.On mahdollista, että linnan rakennusmateriaalia käytettiin luostarin rakentamiseen ja on esitetty myös väite, että Stenbergasta olisi kuljetettu rakennusmateriaalia Turun linnan rakennustöihin 1500-luvulla.

(Kulttuurimaisemareitti. Varsinais-Suomen maakuntaliitto)

Turun Sanomat 26.6.1908 (uudelleenjulkaistu lehdessä Arkeologia NYT! 4/2008)

Koordinaatit: N 6713772 E 1557520

Lisätietoja myös Wikipediassa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Stenbergan_linna