maalis 142019
 

Peltojen vuokraus

Maskun kunta tarjoaa vuokralle noin 27 ha peltoja eri puolilta Maskua. Vuokrasopimukset tehdään viideksi kasvukaudeksi.
Tarjouslomakkeita ja karttoja, joista ilmenee vuokralle annettavien peltojen sijainti ja pinta-ala, voi noutaa kunnanviraston tekniseltä osastolta tai tilata sähköpostitse osoitteesta katja.lonnroth@masku.fi

Tarjoukset tukioikeuksineen osoitetaan Maskun kunnan tekniselle osastolle ja toimitetaan perille osoitteella Keskuskaari 3, 21250 Masku
(kuoreen merkintä ”Pellon vuokraus”) tai sähköpostitse osoitteeseen katja.lonnroth@masku.fi, viimeistään 25.3.2019 kello 12.00.

Tekninen osasto

maalis 142019
 

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustushakemukset on toimitettava tiejaostolle 30.4.2019 mennessä.

Peruskorjausavustushakemus

Liitteiksi kustannusarvio, peruskorjaussuunnitelma ja tiekunnan pöytäkirjanote

Kunnossapitoavustushakemus

Liitteeksi edellisen vuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Maskun kunta/Tiejaosto, Keskuskaari 3, 21250 Masku. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja on saatavissa kunnanvirastosta ja kunnan nettisivuilta www.masku.fi/lomakkeet, Yksityistiet.

Tiejaosto

maalis 062019
 

Tilaa jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille!

Maskun kunnan asukkailla ja mökkiläisillä on mahdollisuus kutsua Valonian puolueeton jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille kesän 2019 aikana. Käynnillä kiinteistönomistaja saa tiedon tarvitseeko kiinteistön jätevesijärjestelmää uudistaa ja mitkä käsittelymenetelmät sopivat kyseiselle kiinteistölle.

Kiinteistökäyntejä tarjotaan erityisesti vakituisesti asutuille ja vapaa-ajan kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla tai 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä. Näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Neuvontaa saa myös puhelimitse ja sähköpostilla.

Käynnit aloitetaan toukokuussa, mutta voit jo jättää yhteystietosi tai kysellä muuten jätevesiasioista ottamalla yhteyttä Valoniaan: Katariina Yli-Heikkilä puh. 040 552 2369 (ark. klo 9-16) katariina.yli-heikkila(at)valonia.fi

Jätevesineuvonta toteutetaan osana Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen HAKKU-hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja Valonian jätevesineuvonnasta www.valonia.fi/hakku

Valonia tarjoaa vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvontaa

Valonian vesiasiantuntijat tarjoavat paikallisille vesiensuojeluyhdistyksille ja muille kiinnostuneille vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvontaa. Valoniassa on myös käynnistynyt Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hanke, jossa aktivoidaan paikallistoimijoita koko maakunnassa vesistökunnostusten tekemiseen ja tarjotaan neuvontaa kunnostusten suunnitteluun, rahoitushakuun ja toteutukseen. Hankkeen puitteissa järjestetään myös useita aiheeseen liittyviä yleisötilaisuuksia. Hankkeen postituslistalle voi liittyä jättämällä yhteystiedot osoitteessa www.lyyti.in/vesistokunnostusverkosto.

Vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvoja voi kysellä ottamalla yhteyttä Valoniaan: Jarkko Leka puh. 040 197 2265 (ark. 9-16), jarkko.leka(at)valonia.fi

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hankkeen vetäjänä toimii Valonia ja hankekumppanina Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö hallituksen kärkihankerahoituksella ja hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Lisätietoja: www.valonia.fi/vesistokunnostusverkosto

Valonia

maalis 052019
 

Aika: 25.3.2019 klo 9.00 alkaen.

Paikka: OP Mynämäki-Nousiainen, Nummentie 3, 21270 Nousiainen, kokoustilat.

  1. Yrityksen perustaminen, Potkuri Turku Business Region, Maarit Tontti
  2. Starttirahainfo, Potkuri Turku Business Region, Maarit Tontti
  3. Pienyrittäjän pankkipalvelut, OP-kevytyrittäjyys, OP Mynämäki-Nousiainen Reija Kääriäinen

Ilmoittautuminen: Mynamaki-NousiainenOpilmoita(at)op.fi 20.3.2019 mennessä.

helmi 282019
 

Venepaikkojen haku vuonna 2019

Venepaikat julistetaan haettaviksi. Hakuaika päättyy 22.3.2019 klo 12.00 mennessä.

Hakulomakkeita on saatavilla kunnanvirastolta sekä kunnan kotisivuilta kohdasta Lomakkeet.

Maanpään venepaikat
Hakemukset voi toimittaa postitse osoitteella Niemenkulman kyläyhdistys ry c/o Ville Pöntinen, Maanpääntie 112, 21250 MASKU tai sähköpostilla osoitteella ville.pontinen@gmail.com

Arvonta tapahtuu kahdessa ryhmässä siten, että ryhmässä 1 arvotaan alle 250 cm leveät paikat ja ryhmässä 2 yli 250 cm leveät venepaikat.

Kunnan kotisivuilla on kartta, josta ilmenee venepaikat, niiden sijainti sekä numerointi. Karttoja on myös saatavana kunnanvirastosta.

Arvontaryhmä1 muodostuu seuraavanlaisesti:

  • Ponttonilaituri, paikat nro 3,5,7,9,11,17,19 ja 21
  • Maanvarainen laituri, paikat nro C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R,S,T,U ja V.

Arvontaryhmä 2 muodostuu seuraavanlaisesti:

  • Ponttonilaituri, paikat nro 43, 35, 36, 23, 25, 27, 29, 31 ja 33.
  • Maanvarainen laituri, paikat nro 37, 38, 39, 40 ja 41 sekä paikat Y ja Z.

Vähä-Joumon venepaikat

Hakemukset voi toimittaa postitse osoitteella Maskun kunta, venepaikat, Keskuskaari 3, 21250 MASKU tai sähköpostilla osoitteella katja.lonnroth@masku.fi

Vähä-Joumossa on tällä hetkellä vapaana kaksi venepaikkaa. Nro 24, kapea paikka ja nro 34, kivi pohjassa.

Venepaikkojen hinnat;

Vähä-Joumo 210 € / kausi

Maanpää 165 € / kausi tai 221 € / kausi, paikan koosta riippuen.

Venepaikat arvotaan maskulaisten paikanhakijoiden kesken teknisen lautakunnan 5.2.2019 § 12 tekemän päätöksen mukaisesti. Mikäli venepaikkoja jää yli, arvotaan loput paikat ulkopaikkakuntalaisten kesken. Vuokra-aika on maskulaisille enintään kaksi vuotta kerrallaan. Ulkopaikkakuntalaisille enintään vuosi kerrallaan.

Ne hakijat, jotka eivät ole saaneet arvonnassa paikkaa, laitetaan jonotuslistalle. Listalta valittaessa etusijalla ovat maskulaiset.

Kunta edellyttää, että venepaikan hakija on käynyt katsomassa ko. paikkoja ennen hakemuksen toimittamista.

Masku 28.2.2019

Tekninen toimi

helmi 262019
 

Maskun kunta on perinteisesti tarjonnut kesätöitä 30 nuorelle. Vuoden 2019 osalta työjaksot olisivat 3.6. – 2.7.2019 ja 1.7. – 30.7.2019. Palkka on 728 euroa ja työaika 35 h/vko. Työntekijät sijoitetaan avustaviin tehtäviin kunnan eri toimipisteisiin. Työpaikat ovat teknisen toimen, varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalveluiden alaisia töitä.

Kesätyöpaikat on tarkoitettu 16–23 -vuotiaille (16 vuotta täytettävä ennen 1.6.2019) maskulaisille nuorille, jotka eivät aikaisempina kesinä ole olleet kunnan kesätöissä.

Hakea voi Kuntarekry sivuston kautta: http://www.kuntarekry.fi 2.4.2019 mennessä. Kaikille kesätyötä hakeneille ilmoitetaan valinnoista.

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöjohtaja Jenni Sipilä, puh. 044 7388 320.