loka 152018
 

Maskun Vesihuolto Oy suorittaa runkovesijohdon huolto ja muutostöitä torstaina 18.10.2018 klo 8.30 – 15.00. Keskeytys koskee aluetta Harjutie, Harjukuja, Halisojantie alkuosa, Vuoritie, Laurintie, Koulukuja, Kurittulantien alkuosa.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa olla jonkin verran ilmaa ja sakkaa.

vesikatkoskartta

loka 112018
 

Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnat sekä Naantalin ja Raision kaupungit ovat yhdessä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Turun Seudun Vesi Oy:n kanssa käynnistäneet yhdysvesijohdon yleissuunnittelun turvaamaan alueiden vedenjakelua. Vedensaannin turvaaminen tulee vaatimaan useamman uuden vesijohtoyhteyden toteuttamista, tässä vaiheessa on suunnitteilla uusi vesijohtoyhteys Turun ja Maskun välille. Edellä mainitun vesijohdon liitospiste Turun päässä sijaitsee Vahdontielle rakenteilla olevassa Turun Seudun Vesi Oy:n liitoskaivossa ja Maskun päässä vesijohto viedään kunnan ylävesisäiliölle.

Yleissuunnittelun aikana tullaan tekemään maastokatselmuksia välillä Turku Haapa-alho, Ruskon kirkonkylä ja Maskun vesitorni. Maastokatselmoinnissa tutkitaan eri linjausvaihtoehtoja vesijohtoyhteydelle. Maastokatselmoinnit suoritetaan loka- ja marraskuun aikana. Yleissuunnittelun jälkeen hankeen on tarkoitus edetä rakentamissuunnitteluvaiheeseen, jolloin alueella tullaan tekemään vielä tarkempia maastotutkimuksia, näistä tullaan tiedottamaan vielä erikseen.

Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Raision ja Ruskon vedenjakelun turvaamisesta on aiemmin vuonna 2018 laadittu yleissuunnitelma.  Taustaa hankkeeseen liittyen voi lukea edellä mainitusta julkaisusta, Länsivyöhykkeen vedenjakelun turvaaminen – alueellinen yleissuunnitelma osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-703-4

Yleissuunnittelusta vastaa Sweco Ympäristö Oy. Lisätietoja maastokatselmoinnista antaa projektipäällikkö Satu Mäkinen (050 316 0081), Sweco Ympäristö Oy ja suunnittelija Mikael Bergström (040 185 4238), Sweco Ympäristö Oy.

syys 242018
 

Varsinais-Suomen liitto on julkaissut uuden kulje.fi -verkkosivuston. Kulje.fi -sivuston kautta asukkaat, yritykset, poliitikot sekä eri alan virkamiehet löytävät kootusti tietoa liikenteen kehittämisestä seudulla. Myös asukkaita kannustetaan itse vaikuttamaan kulkuympäristöönsä sekä sivuston että sen oheen perustetun kulje.fi -instagram-tilin kautta. Sosiaalisen median sisältöjen kautta päättäjille voidaan tuoda näkyväksi, mitä asukkaat haluavat kulkureiteiltään sekä -palveluiltaan nyt ja tulevaisuudessa.

”Sivujen tavoitteena on, että jokainen seudun kulkija ymmärtää paremmin, miten ja miksi kehitämme seudun liikennettä. Taustalla vaikuttavat mm. EU:sta asetetut päästövähennysvelvoitteet, kansanterveys sekä paikoin esimerkiksi katutilan kapeus”, kertoo erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Sivustolla luodaan positiivista otetta liikenteen kehittämisen ympärille. Ajankohtaisiin uutisiin kootaan seudun liikennettä koskevia tiedotteita. Sivustolta löytyy myös esittelyaineisto Turun seudun liikenteen kehittämisestä, niin meneillään olevista kuin tulevistakin projekteista helposti lähestyttävässä muodossa.

Tutustu tarkemmin: http://kulje.fi/

syys 062018
 

Linjaston 117-119 (Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku) lähtö- ja päätepiste siirtyy Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätöksellä 24.9.2018 alkaen Turussa puutorilta linja-autoasemalle. Turkuun tultaessa reitti päättyy Aninkaistenkadulle linja-autoaseman kohdalla sijaitsevalle pysäkille. Lähtölaituri (laituri 8) Turusta sijaitsee puolestaan linja-autoaseman kentällä, Läntisen Pitkänkadun reunalla.

Tietoa koko pysäkkimuutoksesta: https://www.foli.fi/fi/uusikauppatori

Linkki linjaston 117–119 liikenteenharjoittajan, J. Vainion Liikenne Oy:n sivuille https://www.vainionliikenne.fi/fi

 

syys 062018
 

Ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen tulee uusia puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella. Jätevesijärjestelmien uusiminen koskee niin vakituisesti asuttuja kiinteistöjä kuin loma-asuntojakin.

Puutteellinen järjestelmä voi olla esimerkiksi pelkät saostuskaivot, jotka eivät puhdista kaikkia jätevesiä vaatimusten mukaisesti. Jätevesijärjestelmästä huolehtiminen on osa normaalia kiinteistön kunnossapitoa, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen ympäristötekoon: suurin hyöty muutoksista koituu omalle piha-alueelle ja lähivesille.

Jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä tai vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella, puhdistusvaatimuksia tulee noudattaa seuraavan vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisen korjaus- tai muutostyön yhteydessä.

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos vakituisesti asutun kiinteistön omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä täyttää jo vaatimukset tai kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuoden 2004 jälkeen, ei jätevesijärjestelmää tarvitse uusia. Tällöin on kuitenkin huomioitava järjestelmän huolto ja kunnossapito. Uudistuksen voi unohtaa myös, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon. Uudistus ei myöskään koske kiinteistöjä, joissa on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Jos jäteveden määrä on huomattavan vähäinen tai järjestelmän uudistamisen kustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi, voi kiinteistön omistaja hakea lykkäystä määräajasta ottamalla yhteyttä kuntaan.

Valonia tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa. Neuvonta tarjoaa apua muun muassa sen päättelyyn, koskevatko vaatimukset kiinteistöä ja miten edetä jätevesiremontissa. Neuvoja voi kysellä talvikaudella puhelimitse ja sähköpostilla Katariina Yli-Heikkilä puh. 040 552 2369 katariina.yli-heikkila@valonia.fi

syys 062018
 

Tiedote Mynämäen terveyskeskuksen muutosta

Mynämäen terveyskeskuksen seuraavat palvelut ovat siirtyneet osoitteeseen Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki:

Kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, apuvälinelainaamo)

Sosiaalipalvelut (sosiaalityö, sosiaaliohjaus) ja psykologi

Neuvolapalvelut (lastenneuvola, äitiysneuvola, perhesuunnittelu)

Huomioithan, että asiointiajat ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan (tarkemmat tiedot www.soteakseli.fi).

Terveyskeskuksen muut palvelut löytyvät toistaiseksi terveyskeskuksesta.
Tiedotamme lisää, kun muutto etenee.

elo 302018
 

Mobiililaitteisiin ladattavissa oleva Mobiilikunta-sovellus on kesäkuussa ilmoitetusta poiketen jatkossakin edelleen käytössä. Sovelluksen irtisanomispäätös on peruttu ja sen sijaan sovelluksen kautta tapahtuvaa kunnan viestintää tehostetaan ja laajennetaan.

Ohjelman voi ladata: http://www.mobiilikunta.fi

elo 202018
 

Maskun kunnan vuokra-asuntoihin on jatkuva haku.

As Oy Silmulampi:

Kartiontie 9, Askainen, vapaana 2 h + k + s, 63 m². Vuokra 723,24 €/kk,  talossa vesikeskuslämmitys.

Lisäksi tulevat vesi- ja sähkömaksut kulutuksen mukaan.

Ikäihmisille:

Kaislakoti, Iltatie 1, Lemu, 1.11.2018 vapautuu  1 h + kh + yhteiskeittiö, n. 30 m². Vuokra 337,26 €/kk (sis. lämmitys, sähkö ja vesi).

Asuntoihin kahden kuukauden vuokravakuus.  Luottotiedot tarkastetaan. Tiedustelut  ja hakemukset liitteineen, toimistosihteeri Johanna Salmela, puh. 044 7388 224 tai etunimi.sukunimi(at)masku.fi.