Rakennuslupa

MRL:n 113 § määrittelee rakennuksen, jonka rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa, seuraavasti:

Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä.

Rakennuksena ei kuitenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa tai pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä vaikutuksia.

Rakennuslupa tarvitaan mm. seuraavissa tapauksissa:

 • rakennuksen rakentamiseen
 • saunan rakentamiseen
 • grillikodan rakentamiseen
 • kiinteän tulisijan, savuhormin rakentamiseen
 • korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen

Lisäksi Maskun kunnan rakennusjärjestyksessä kohdassa 3 on maininta talousrakennusten luvanvaraisuudesta. MRL 129 § mukainen ilmoitusmenettely ei ole käytössä.

Rakennuslupahanke edellyttää pääsuunnittelijan, jonka kelpoisuus vaatimukset, sekä tehtävät on esitetty valtioneuvoston asetuksissa, sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Maskussa on käytössä N60-korkeusjärjestelmä.

Rakennuslupasuunnitelmat ja asiakirjat

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta jos tieto ei näy vielä rekistereissä
 • rakennuslupapiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros, julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustukset rakennetyyppeineen
 • rakennuslupakartta, asemakaavaote tai karttaoteselvitys
 • naapurien kuuleminen ( lomakkeet)
 • selvitys rakennuspaikan perustamistavasta
 • haja-asutusalueella jätevesikäsittelyselvitys ( lomake)
 • energiatodistus
 • Maalämpökaivon työselitys ( lomake )
 • muu hanketta havainnollistava aineisto