Rakennusjärjestys

Kunnan rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen säännöksiä sekä muita maan käyttämistä ja rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Maskun kunnan rakennusjärjestyksessä