Lasten ja nuorten taideopiskeluavustukset

Hakeminen

 • Taideopiskelutukea jaetaan kahdesti vuodessa, hakuajat ovat 1–31.3. ja 1–31.10.
 • Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.masku.fi/sahkoinen-asiointi

Avustusperiaatteet

 • Taideopiskelutukea voi saada vain yhden taideaineen opiskeluun kerrallaan.
 • Tukea ei myönnetä ensimmäisen vuoden opintoihin eli opiskelun aloittamiseen.
 • Tukea myönnetään korkeintaan 40 % opintojen kustannuksista.
 • Tukea jaetaan määrärahan puitteissa.
 • Tukea ei myönnetä Raisio-opistossa opiskeluun (kunta kompensoi tätä jo).
 • Tukea ei myönnetä kunnan oppilaskiintiöpaikoilla opiskeluun Turun konservatorio ja musiikkiopisto -oppilaitoksessa tai Naantalin musiikkiopistossa.

Hakemuksessa selvitettävät tiedot

 • Opiskelijan ja hakemuksen täyttäjän henkilö- ja yhteystiedot
 • Oppilaitokset tiedot
 • Opiskelun tavoite
 • Opettajan antama selvitys opintojen etenemisestä tavoitteiden mukaisesti