Kyläraha

Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain hakemusten perusteella avustuksia kyläyhdistyksille. Tavoitteena on, että kylärahalla tuetaan kylän kannalta merkittävän yhteisen hankkeen toteuttamista tai toiminnon käynnistämistä.

Hakeminen

Kylärahoja jaettaessa huomioidaan

  • hankkeen tai toiminnan tarkoitus, laatu, avoimuus ja laajuus,
  • hankkeen tai toiminnan merkitys
  • painopiste on hankkeissa, jotka rikastuttavat kunnan palvelutarjontaa

Hakemuksessa selvitettävät tiedot

  • Hakemuksen täyttäjän yhteystiedot
  • Yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot
  • Kuvaus hankkeesta tai toiminnasta, johon avustusta haetaan
  • Avustettavan hankkeen tai toiminnan budjetti

Maksaminen

  • Myönnetyt kylärahat maksetaan kuitteja vastaan
  • Hankkeen kuitit tulee toimittaa hyvinvointipalveluihin avustusvuoden joulukuun 15.:een päivään mennessä (hyvinvointipalvelut@masku.fi)