Liikunnan toiminta-avustukset

Liikunnan toiminta-avustus

Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain hakemusten perusteella avustuksia järjestöjen omaehtoiseen liikuntatyöhön. Avustuksen tarkoituksena on tukea seurojen harrastustoimintaa. Avustuksen saaminen edellyttää, että säännöllistä liikuntatoimintaa edellisen toimintakauden aikana. Säännölliseen liikuntaan kuuluvat harraste- ja kuntoliikunta sekä kilpailuun tähtäävä urheilu ja erityisryhmille sovellettu liikunta.

Hakeminen

 • Liikunnan toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain 1.–30.4.
 • Avustusta voivat hakea maskulaiset liikunta- ja urheiluseurat, sekä liikuntaa järjestävät yhdistykset. Kaikkien hakijoiden tulee olla rekisteröityneitä yhdistyksiä.
 • Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.masku.fi/sahkoinen-asiointi

Avustuksia jaettaessa huomioidaan

 • toiminnan tarkoitus, laatu, avoimuus ja laajuus,
 • Hakemus tehdään aina edellisestä kalenterivuoden tiedoista.
 • Saatavan avustuksen määrä määräytyy täytettävien kohtien pisteytyksen summasta hyvinvointilautakunnan myöntämän vuosittaisen määrärahan mukaan.

Hakemuksessa selvitettävät tiedot

 • Pisteytykseen vaikuttavat tekijät, joihin voi tutustua tässä liitteessä
 • Hakemuksen täyttäjän yhteystiedot
 • Yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot
 • Kuvaus toiminnasta, johon avustusta haetaan
 • Avustettavan toiminnan budjetti
 • Liitteet: edeltävän vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, avustuskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä uusien hakijoiden tapauksessa yhdistyksen säännöt (ja aiemmin hakeneiden yhdistysten tapauksessa mahdolliset sääntömuutokset)