Kulttuurityötä tekevien järjestöjen avustus

Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain hakemusten perusteella avustuksia järjestöjen omaehtoiseen kulttuurityöhön. Tavoitteena on saada lisää monipuolisia kulttuuripalveluita kaikille kuntalaisille ympärivuotisesti – muun muassa kerhoja, kursseja, retkiä, tapahtumia, konsertteja ja teatteriesityksiä.

Hakeminen

 • Kulttuurityötä tekevien järjestöjen avustuksen hakuaika on vuosittain 1–30.4.
 • Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.masku.fi/sahkoinen-asiointi

Avustuksia jaettaessa huomioidaan

 • toiminnan tarkoitus, laatu, avoimuus ja laajuus,
 • toiminnan ajankohtaisuus ja kunnan kulttuurielämää täydentävä vaikutus,
 • yhteistoiminta eri tahojen kesken,
 • järjestön omaehtoisen toiminnan aktivoiminen sekä omatoiminen varainhankinta.

Hakemuksessa selvitettävät tiedot

 • Hakemuksen täyttäjän yhteystiedot
 • Yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot
 • Kuvaus toiminnasta, johon avustusta haetaan
 • Avustettavan toiminnan budjetti
 • Liitteet: edeltävän vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, avustuskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä uusien hakijoiden tapauksessa yhdistyksen säännöt (ja aiemmin hakeneiden yhdistysten tapauksessa mahdolliset sääntömuutokset)