Harrastetoimintayhdistysten avustus

Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain hakemusten perusteella avustuksia harrastustoimintaa järjestäville yhdistyksille. Yhdistykset voivat hakea avustusta harrastetoiminnan toteuttamiseen Maskussa.

Hakeminen

Avustuksia jaettaessa huomioidaan

  • toiminnan tarkoitus, laatu, avoimuus ja laajuus,
  • toiminnan ajankohtaisuus ja kunnan harrastusmahdollisuuksia täydentävä vaikutus,
  • yhteistoiminta eri tahojen kesken,
  • järjestön omaehtoisen toiminnan aktivoiminen sekä omatoiminen varainhankinta.

Hakemuksessa selvitettävät tiedot

  • Hakemuksen täyttäjän yhteystiedot
  • Yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot
  • Kuvaus toiminnasta, johon avustusta haetaan
  • Avustettavan toiminnan budjetti
  • Liitteet: edeltävän vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, avustuskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä uusien hakijoiden tapauksessa yhdistyksen säännöt (ja aiemmin hakeneiden yhdistysten tapauksessa mahdolliset sääntömuutokset)