Harraste- ja nuorisotyöyhdistysten avustus

Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain hakemusten perusteella avustuksia harrastustoimintaa järjestäville ja nuorisotyötä tekeville yhdistyksille. Yhdistykset voivat hakea avustusta muun muassa leiritoimintaan, koulutuksiin, tapahtumien järjestämiseen tai harrastetoiminnan toteuttamiseen Maskussa.

Hakeminen

 • Harrastetoiminta- ja nuorisotyöyhdistysten avustushakuaika on vuosittain 1–30.4.
 • Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.masku.fi/sahkoinen-asiointi

Avustuksia jaettaessa huomioidaan

 • toiminnan tarkoitus, laatu, avoimuus ja laajuus
 • toiminnan ajankohtaisuus ja kunnan harrastusmahdollisuuksia tai nuorisotyötä täydentävä vaikutus
 • yhteistoiminta eri tahojen kesken
 • järjestön omaehtoisen toiminnan aktivoiminen sekä omatoiminen varainhankinta

Hakemuksessa selvitettävät tiedot

 • Hakemuksen täyttäjän yhteystiedot
 • Yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot
 • Kuvaus toiminnasta, johon avustusta haetaan
 • Avustettavan toiminnan budjetti
 • Liitteet: edeltävän vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, avustuskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä uusien hakijoiden tapauksessa yhdistyksen säännöt (ja aiemmin hakeneiden yhdistysten tapauksessa mahdolliset sääntömuutokset)