Projektiavustus

Hyvinvointilautakunta myöntää projektiavustuksia kaikille avoimeen Maskussa tapahtuvaan toimintaan, kuten yksittäiseen tilaisuuteen tai toimenpiteeseen. Projektiavustuksia ei myönnetä jatkuvaan toimintaan – jatkuvaa toimintaa avustetaan yhdistysavustuksilla. Projektiavustusta voivat hakea yhdistykset yhdessä tai erikseen. Projektiavustushaku on auki ympäri vuoden, ja avustuksista päättää hyvinvointilautakunta hakemuksen saapumista seuraavassa kokouksessaan. Hakemuksen kohteena olevan projektin on kuitenkin toteuduttava samana vuonna kuin projektiavustusta haetaan. Projektiavustuksiin on varattu kaikkiaan 3000 euron määräraha vuodelle 2024.

Edellytykset avustuksen saamiselle:

  • kaikille avoin toiminta
  • tapahtuu Maskussa
  • elävöittää paikallista arkea
  • projektisuunnitelma sisältää kuvauksen projektin viestinnästä

Eduksi katsotaan:

  • yhdistysten yhteistyö

Hakeminen

  • Projektiavustuksen haku on avoinna ympäri vuoden. Avustuksen kohteena olevan projektin on kuitenkin tapahduttava samana vuonna kuin avustus on myönnetty.
  • Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.masku.fi/sahkoinen-asiointi
  • Avustukset myönnetään kuitteja ja projektiraporttia vastaan projektin toteuduttua
  • Projektista laaditaan raportti, joka toimitetaan osoitteeseen hyvinvointipalvelut@masku.fi
  • Projektiraportti tulee toimittaa kuitteineen viimeistään kuukauden kuluttua projektin päättymisestä, kuitenkin aina sinä kalenterivuonna, jona avustus on myönnetty.