Jätevesiasiat

Ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen tulee uusia puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella. Jätevesijärjestelmien uusiminen koskee niin vakituisesti asuttuja kiinteistöjä kuin loma-asuntojakin.

Puutteellinen järjestelmä voi olla esimerkiksi pelkät saostuskaivot, jotka eivät puhdista kaikkia jätevesiä vaatimusten mukaisesti. Jätevesijärjestelmästä huolehtiminen on osa normaalia kiinteistön kunnossapitoa, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen ympäristötekoon: suurin hyöty muutoksista koituu omalle piha-alueelle ja lähivesille.

Jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä tai vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella, puhdistusvaatimuksia tulee noudattaa seuraavan vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisen korjaus- tai muutostyön yhteydessä.

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos vakituisesti asutun kiinteistön omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä täyttää jo vaatimukset tai kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuoden 2004 jälkeen, ei jätevesijärjestelmää tarvitse uusia. Tällöin on kuitenkin huomioitava järjestelmän huolto ja kunnossapito. Uudistuksen voi unohtaa myös, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon. Uudistus ei myöskään koske kiinteistöjä, joissa on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Jos jäteveden määrä on huomattavan vähäinen tai järjestelmän uudistamisen kustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi, voi kiinteistön omistaja hakea lykkäystä määräajasta ottamalla yhteyttä kuntaan.

Valonia tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa. Neuvonta tarjoaa apua muun muassa sen päättelyyn, koskevatko vaatimukset kiinteistöä ja miten edetä jätevesiremontissa. Neuvoja voi kysellä puhelimitse ja sähköpostilla Katariina Yli-Heikkilä puh. 040 552 2369 katariina.yli-heikkila@valonia.fi. www.valonia.fi/jatevesi.

Kiinteistökohtaisten talousjätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamiselle tai uusimiselle, on haettava toimenpidelupa